Kumlas befolkningsutveckling 1926-1995

Folkmängd i Kumla 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Kumlas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Kumlas andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Kumla 1946-1950

tabell 5
diagram 5

Födelsenetto och flyttnetto i Kumla 1926-1950

tabell 7
diagram 7

upp

Tabell 1: Folkmängd i Kumla 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 8923 8923 9768
1960 9995 9944 10 737
1970 15 084 10 734 11 674
1980   11 596 14 381
1995   12 604 15 667

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Kumla 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Kumlas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,27 0,19 0,21
1970 0,32 0,16 0,18
1995   0,17 0,21

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Kumlas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kumlas andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,13 0,09 0,10
1970 0,26 0,13 0,15
1995   0,14 0,18

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Kumlas andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Kumla 1946-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1946-50 862 365 497

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Kumla 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kumla 1926-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1926-30 496 -714
1931-35 91 -714
1936-40 102 566
1941-45 629 2375
1946-50 167 4722

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kumla 1926-1950

Stort diagram

diagram

upp