Kumlas kommunala val 1942-2010

Mandatfördelning i Kumlas stadsfullmäktige 1942-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Kumlas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Kumlas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Kumlas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Kumlas stadsfullmäktige 1942-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1942 2 8 17 3 30  
1946 2 7 15 6 30  
1950 2 8 18 2 30  
1954 3 8 17 2 30  
1958 4 7 1 16 2 30  
1962 2 7 1 18 2 30  
1966 3 7 5 16 3 1 35 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Kumlas stadsfullmäktige 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Kumlas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 6 8 2 20 2 41  
1973 3 4 10 2 20 2 41  
1976 3 4 10 2 20 2 41  
1979 4 4 9 2 20 2 41  
1982 5 2 7 3 1 21 2 41  
1985 5 5 6 2 1 24 2 45  
1988 4 5 6 3 2 23 2 45  
1991 8 4 5 4 1 20 3 45  
1994 6 3 5 3 1 23 4 45  
1998 7 2 5 5 20 6 45  
2002 5 4 5 4 1 23 3 45  
2006 6 3 4 4 1 23 2 2 45 Sd
2010 8 3 3 3 2 22 2 2 45 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Kumlas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Kumlas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

  Borg S S+K
1942 10 17 20
1946 9 15 21
1950 10 18 20
1954 11 17 19
1958 12 16 18
1962 10 18 20
1966 15 16 19

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Kumlas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Kumlas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 19 20 22
1973 19 20 22
1976 19 20 22
1979 19 20 22
1982 17 21 23 1
1985 18 24 26 1
1988 18 23 25 2
1991 21 20 23 1
1994 17 23 27 1
1998 19 20 26
2002 18 23 26 1
2006 17 23 25 3
2010 17 22 24 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Kumlas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp