Kumlas näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kumla fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kumla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Kumla 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kumla fördelad på näringsgrenar, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 70 2964 451 206 354 88 16 4149
1960 61 3267 517 193 590 74   4702

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kumla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 1,7 71,4 10,9 5,0 8,5 2,1 0,4 100
1960 1,3 69,5 11,0 4,1 12,5 1,6   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kumla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Kumla 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,56 0,66 0,52 0,37 0,81
1960 1,48 0,75 0,49 0,47 0,94

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Kumla 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp