Kumlas historia

Tätorten Kumla har växt upp kring den järnvägsstation som uppfördes i Kumla socken på 1860-talet. År 1884 började stadsstadgor att tillämpas, och vid sekelskiftet tillkom en särskild municipalstyrelse. Folkmängden uppgick då till 600-700 personer men ökade raskt under följande decennier. Orsaken var att bygdens traditionella skotillverkning vid övergången från partiskomakeri till fabriksdrift alltmer koncentrerades till tätorten. Skofabrikerna har fortsatt att dominera näringslivet även efter 1942, då Kumla blev stad.