Laholms historia

Uppgifter i kung Valdemars jordebok från ca 1231 tyder på merkantila aktiviteter i anslutning till en kungsgård i Laholm. Som stad kan Laholm entydigt beläggas först under tidigt 1300-tal men kan sannolikt föras tillbaka till 1200-talet.

Laholm anlades strategiskt i knutpunkten mellan Lagan och kustvägen, i en bördig jordbruksbygd. Omlandet omfattade Höks härad, men även södra Sunnerbo i Småland, där de viktigaste exportvarorna, tjära och boskapsprodukter, hämtades. Också laxfisket hade viss ekonomisk betydelse. Handeln kretsade kring den viktiga Pedersmässomarknaden (29 juni).

Laholm blev aldrig en betydande stad. Sedan Halland blivit svenskt drogs stapelrätten in. Trots kraftig tillväxt under 1700-talet stannade folkmängden på 1770-talet under 900 invånare.

Även efter 1800 var tillväxten i Laholm långsam jämfört med andra städer. Under 1800-talets första del var det främst en hantverkarstad, och även sedan järnvägsförbindelsen upprättats 1885 har industrin varit förhållandevis svagt representerad. Laholm har med sitt läge i en rik jordbruksbygd främst fyllt viktiga funktioner inom handel, transporter och annan service..