Laholms kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Laholms stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Laholms kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Laholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Laholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Laholms stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Ö Total I Övriga ingår
1919 10 4 6 20  
1920 8 3 6 3 20 Borgare och jordbrukare
1922-23 6 4 3 6 1 20 Vilde
1926-27 8 2 7 3 20 Jordbrukare och sparsamhetsvänner
1930-31 7 3 6 4 20 Jordbruks- och sparsamhetsvänner 3, Fria gruppen 1
1934-35 8 2 7 3 20 Bondeförbundet för kommunal sparsamhet
1938 5 1 4 9 1 20 Nt
1942 5 2 4 9 20  
1946 3 5 3 9 20  
1950 3 4 3 10 20  
1954 4 4 3 9 20  
1958 5 3 4 8 20  
1962 4 3 4 9 20  
1966 4 4 4 8 20  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Laholms stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Laholms kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 4 18 14 41  
1973 6 3 26 14 49  
1976 6 4 25 13 1 49  
1979 9 5 20 14 1 49  
1982 10 2 19 1 1 15 1 49  
1985 12 4 15 1 1 14 2 49  
1988 9 4 15 1 3 15 2 49  
1991 10 3 13 3 2 12 2 4 49 Pensionärspartiet
1994 9 2 13 2 3 15 2 3 49 Pensionärspartiet
1998 10 2 11 4 2 13 3 4 49 Nydemokraterna 1, SPI (Pensionärs) 2
2002 8 4 13 4 2 13 2 3 49  
2006 10 3 9 2 1 10 2 4 41 SPI (1), LAP (2)
2010 13 2 7 1 2 9 1 6 41 Laholmspartiet 2, SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1,Sd 3

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Laholms kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Laholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

  Borg S
1919 14 6
1920 11 6
1922-23 10 6
1926-27 10 7
1930-31 10 6
1934-35 10 7
1938 6 9
1942 11 9
1946 11 9
1950 10 10
1954 11 9
1958 12 8
1962 11 9
1966 12 8

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Laholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Laholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borgerliga S S+V Ö+Mp
1970 27 14 14
1973 35 14 14
1976 35 14 14
1979 34 15 15
1982 32 16 16 1
1985 32 14 16 1
1988 29 15 17 3
1991 29 12 14 6
1994 26 15 17 6
1998 27 13 16 6
2002 29 13 15 5
2006 10 10 24 5
2010 23 9 10 8

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Laholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

upp