Laholms näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Laholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Laholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Laholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Laholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Laholm 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Laholm 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Laholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 230 2 3 1 21 1 34 5 0 297
1835 93 2 21 0 14 10 80 16 28 264
1855 108 2 25 1 18 3 62 11 43 273

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Laholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 77,4 0,7 1,0 0,3 7,1 0,3 11,4 1,7 0 99,9
1835 35,2 0,8 7,9 0 5,3 3,8 30,3 6,1 10,6 100
1855 39,6 0,7 9,2 0,4 6,6 1,1 22,7 4,0 15,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Laholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Laholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 135 219 54 30 48 149 7 642
1920 184 301 182 50 62 126   905
1930 208 448 177 76 177 125   1211
1950 116 575 234 101 213 51 40 1330
1960 111 696 256 90 289 32   1474

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Laholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 21 34,1 8,4 4,7 7,5 23,2 1,1 100
1920 20,3 33,3 20,1 5,5 6,8 13,9   99,9
1930 17,2 37 14,6 6,3 14,6 10,3   100
1950 8,7 43,2 17,6 7,6 16,0 3,8 3,0 99,9
1960 7,5 47,2 17,4 6,1 19,6 2,2   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Laholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Laholm 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 2,01 0,10 0,31 0,74 0,44 0,00
1835 0,89 0,55 0,42 1,73 2,65 2,94
1855 0,95 0,67 0,46 1,54 0,46 5,06

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Laholm 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Laholm 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,90 0,88 0,54 0,55 1,37
1920 0,73 1,04 0,51 0,06 1,38
1930 0,85 0,86 0,61 0,84 1,13
1950 0,94 1,07 0,78 0,70 1,46
1960 1,00 1,18 0,73 0,74 1,29

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Laholm 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp