Lidköpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Lidköping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Lidköping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Lidköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Lidköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Lidköping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lidköping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Lidköping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lidköping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Lidköping 1570-1850

1570 321
1610 189
1650 140
1690 374
1730 736
1770 1051
1810 1435
1850 2417

upp

Diagram 1: Folkmängd i Lidköping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Lidköping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2417    
1890 5180    
1930 9296    
1950 14 549 14 549 15 125
1970 34 918 21 300 22 878
1995   24 195 28 701

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Lidköping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Lidköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,71    
1610 0,35    
1650 0,14    
1690 0,26    
1730 0,46    
1770 0,51    
1810 0,64    
1850 0,69    
1890 0,58    
1930 0,47    
1950 0,44 0,32 0,33
1970 0,73 0,33 0,35
1995   0,64 0,39

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Lidköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Lidköping andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,06    
1850 0,07    
1890 0,12    
1930 0,15    
1950 0,21 0,15 0,15
1970 0,59 0,27 0,28
1995   0,53 0,33

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Lidköping andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lidköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 283 256 27
1841-45 268 234 34
1846-50 348 268 80
1851-55 439 498 -59
1856-60 578 357 221
1861-65 578 332 246
1866-70 515 414 101
1871-75 499 336 163
1876-80 564 378 186
1881-85 608 376 223
1886-90 711 422 289
1891-95 679 472 207
1896-1900 595 429 166
1901-05 691 487 204
1906-10 843 456 387
1911-15 833 568 265
1916-20 908 567 341
1921-25 735 504 231
1926-30 625 496 129
1931-35 658 589 69
1936-40 840 569 271
1941-45 1211 547 664
1946-50 1294 599 695

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lidköping 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lidköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,14
1805-10     1,41
1810-15     1,16
1815-20     0,26
1820-25     -1,17
1825-30     5,25
1830-35     0,87
1835-40 29,24 26,45 1,22
1840-45 25,76 22,49 0,86
1845-50 31,56 24,31 1,20
1850-55 36,33 41,21 4,34
1855-60 40,10 24,77 1,39
1860-65 34,99 20,10 0,25
1865-70 28,68 23,06 1,68
1870-75 24,99 16,83 0,00
1875-80 27,13 18,19 1,88
1880-85 25,69 15,89 -0,49
1885-90 29,31 17,40 0,16
1890-95 26,22 18,22 -0,12
1895-1900 22,21 16,02 -0,29
1900-05 25,38 17,88 1,71
1905-10 27,57 14,91 1,25
1910-15 24,20 16,50 2,23
1915-20 22,93 14,32 0,26
1920-25 17,58 12,05 0,40
1925-30 14,27 11,32 0,92
1930-35 14,08 12,61 2,21
1935-40 16,09 10,90 1,90
1940-45 20,69 9,35 1,13
1945-50 19,86 9,19 1,26

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lidköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lidköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 22 73
1805-10 -39 97
1810-15 34 83
1815-20 70 20
1820-25 34 -96
1825-30 9 463
1830-35 39 79
1835-40 27 118
1840-45 34 90
1845-50 80 132
1850-55 -59 525
1855-60 221 200
1860-65 246 41
1865-70 101 302
1870-75 163 0
1875-80 186 391
1880-85 223 -115
1885-90 289 40
1890-95 207 -30
1895-1900 166 -77
1900-05 204 466
1905-10 387 382
1910-15 265 769
1915-20 341 104
1920-25 231 167
1925-30 129 405
1930-35 69 1029
1935-40 271 990
1940-45 664 663
1945-50 695 823

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lidköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lidköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1282 0,34 1,14
1805-10 1377 -0,57 1,41
1810-15 1435 0,47 1,16
1815-20 1552 0,90 0,26
1820-25 1642 0,41 -1,17
1825-30 1764 0,10 5,25
1830-35 1818 0,43 0,87
1835-40 1936 0,28 1,22
1840-45 2081 0,33 0,86
1845-50 2205 0,73 1,20
1850-55 2417 -0,49 4,34
1855-60 2883 1,53 1,39
1860-65 3304 1,49 0,25
1865-70 3591 0,56 1,68
1870-75 3994 0,82 0,00
1875-80 4157 0,89 1,88
1880-85 4734 0,94 -0,49
1885-90 4851 1,19 0,16
1890-95 5180 0,80 -0,12
1895-1900 5357 0,62 -0,29
1900-05 5446 0,75 1,71
1905-10 6116 1,27 1,25
1910-15 6885 0,77 2,23
1915-20 7919 0,86 0,26
1920-25 8364 0,55 0,40
1925-30 8762 0,29 0,92
1930-35 9296 0,15 2,21
1935-40 10 443 0,52 1,90
1940-45 11 704 1,13 1,13
1945-50 13 031 1,07 1,26

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lidköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp