Lidköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lidköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lidköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Lidköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Lidköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lidköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 180 4 31 12 38 9 98 11 16 399
1835 169 9 58 4 24 20 183 2 30 499
1855 239 11 97 7 27 6 244 64 14 709

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lidköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 45,1 1,0 7,8 3,0 9,5 2,3 24,6 2,8 4,0 100,1
1835 33,9 1,8 11,6 0,8 4,8 4,0 36,7 0,4 6,0 100
1855 33,7 1,5 13,7 1,0 3,8 0,8 34,4 9,0 2,0 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Lidköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 141 1002 162 185 205 286 78 2059
1920 125 2391 501 235 227 260   3739
1930 118 2695 555 291 473 363   4495
1940 90 3446 793 323 956 279 10 5897
1950 88 3990 1070 434 1066 180 13 6841
1960 91 4174 1160 472 1535 153   7585

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,8 48,7 7,9 9,0 10,0 13,9 3,8 100,1
1920 3,3 63,9 13,4 6,3 6,1 6,9   99,9
1930 2,6 60,0 12,3 6,5 10,5 8,1 0,2 100
1940 1,5 58,4 13,4 5,5 16,2 4,7 0,2 99,9
1950 1,3 58,3 15,6 6,3 15,6 2,6   99,9
1960 1,2 55,0 15,3 6,2 20,2 2,0   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Lidköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,18 0,84 0,50 1,61 0,72 0,75
1835 0,88 0,87 0,40 2,10 0,17 1,67
1855 0,83 1,03 0,27 2,34 1,03 0,64

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Lidköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Lidköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,29 0,83 1,03 0,73 0,82
1920 1,40 0,69 0,59 0,54 0,68
1930 1,37 0,73 0,63 0,60 0,89
1950 1,27 0,95 0,65 0,68 1,00
1960 1,17 1,04 0,74 0,77 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Lidköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp