Lidköpings kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Lidköpings stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Lidköpings kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Lidköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Lidköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Lidköpings stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 4 8 6 26  
1920 9 4 8 5 26  
1922-23 10 3 9 4 26  
1926-27 9 3 13 1 26  
1930-31 9 2 14 1 26  
1934-35 9 2 12 3 26  
1938 5 3 16 4 2 30 Valsamverkan/Löntagare
1942 6 4 16 4 30  
1946 5 6 13 6 30  
1950 4 8 16 2 30  
1954 4 8 14 4 30  
1958 5 7 15 3 30  
1962 4 6 1 17 2 30  
1966 4 7 2 14 3 30  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Lidköpings stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Lidköpings kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 9 12 1 19 3 49  
1973 6 7 13 1 19 3 49  
1976 6 6 12 1 18 3 3 49 Kommunal rättvisa
1979 8 5 9 1 18 4 6 51 Kommunal rättvisa
1982 10 4 8 2 20 4 3 51 Kommunal rättvisa
1985 8 7 8 1 2 20 3 2 51 Kommunal rättvisa
1988 7 6 9 2 3 20 4 51  
1991 9 5 8 4 1 18 4 2 51 Nyd
1994 9 4 7 2 2 21 6 51  
1998 9 3 6 5 2 19 7 51  
2002 8 4 5 5 2 21 6 51  
2006 12 2 5 5 2 21 4   51  
2010 11 3 4 3 3 21 4 2 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Lidköpings kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Lidköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 12 8 14
1920 13 8 13
1922-23 13 9 13
1926-27 12 13 14
1930-31 11 14 15
1934-35 11 12 15
1938 8 16 20
1942 10 16 20
1946 11 13 19
1950 12 16 18
1954 12 14 18
1958 12 15 18
1962 11 17 19
1966 13 14 17

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Lidköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Lidköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 27 19 22
1973 27 19 22
1976 25 18 21 3
1979 23 18 22 6
1982 24 20 24 3
1985 24 20 23 4
1988 24 20 24 3
1991 26 18 22 3
1994 22 21 27 2
1998 23 19 26 2
2002 22 21 27 2
2006 24 21 25 2
2010 21 21 25 5

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Lidköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp