Ljungbys befolkningsutveckling 1935-1995

Folkmängd i Ljungby 1935-1995

tabell 1
diagram 1

Ljungbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Ljungbys andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Ljungby 1936-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ljungby 1935-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Ljungby 1935-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ljungby 1935-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Ljungby 1935-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1935 4831    
1950 7153 6816 6816
1960 9297 8751 8751
1970 12 949 12 596 12 596
1980   13 667 15 254
1995   14 480 15 883

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Ljungby 1935-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Ljungbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,22 0,15 0,15
1970 0,27 0,19 0,19
1995   0,20 0,21

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Ljungbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Ljungbys andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,10 0,07 0,07
1970 0,22 0,15 0,15
1995   0,17 0,18

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Ljungbys andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Ljungby 1936-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1936-40 395 298 97
1941-45 579 285 294
1946-50 625 289 336

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Ljungby 1936-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ljungby 1935-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1935-40 16,35 12,34 1,76
1940-45 21,63 10,65 1,83
1945-50 20,36 9,42 2,21

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ljungby 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ljungby 1935-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1935-40 97 426
1940-45 294 490
1945-50 336 679

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ljungby 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ljungby 1935-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1935-40 4831 0,40 1,76
1940-45 5354 1,10 1,83
1945-50 6138 1,09 2,21

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ljungby 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp