Ljungbys historia

Ljungby är en gammal vägknut utmed Lagastigen som tidigt utvecklades till marknadsplats och handelscentrum. År 1828, då Ljungby blev friköping, beboddes platsen endast av ett tiotal mantalsskrivna personer. Efter kommunallagarnas tillkomst 1862 var Ljungby, som inte bildade egen köpingskommun, närmast att jämställa med ett municipalsamhälle.

Hela landskommunen fick stadsrättigheter 1936, och då uppgick folkmängden till 4 800 personer. Som stad har Ljungby utvecklats raskt och tillhört de mest expansiva tätorterna. Näringslivet har dominerats av metall- och verkstadsindustri.