Ljungbys näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ljungby fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ljungby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Ljungby 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ljungby fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänste Husligt Övrigt TOTAL
1950 221 1679 431 189 506 85 10 3121
1960 178 2334 523 194 802 88   4119

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ljungby fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänste Husligt Övrigt TOTAL
1950 7,1 53,8 13,8 6,1 16,2 2,7 0,3 100
1960 4,3 56,7 12,7 4,7 19,5 2,1   100

upp

Diagam 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ljungby fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Ljungby 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,17 0,84 0,63 0,71 1,04
1960 1,20 0,86 0,56 0,74 1,24

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Ljungby 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp