Ludvikas befolkningsutveckling 1930-1995

Folkmängd i Ludvika 1930-1995

tabell 1
diagram 1

Ludvikas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Ludvikas andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Ludvika 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ludvika 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Ludvika 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ludvika 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Ludvika 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 5052    
1950 10 304 11 832 14 373
1960 12 295 16 914 19 192
1970 21 366 18 266 20 023
1980   17 640 22 864
1995   15 451 20 262

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Ludvika 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Ludvikas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,25    
1950 0,31 0,26 0,31
1970 0,45 0,28 0,31
1995   0,21 0,27

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Ludvikas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Ludvikas andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,08    
1950 0,14 0,12 0,14
1970 0,36 0,23 0,25
1995   0,18 0,23

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Ludvikas andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Ludvika 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 414 133 281
1926-30 325 212 113
1931-35 287 184 103
1936-40 399 209 190
1941-45 725 244 481
1946-50 902 266 636

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Ludvika 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ludvika 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 17,13 5,50 -1,64
1925-30 13,65 8,91 0,75
1930-35 11,36 7,28 1,31
1935-40 14,54 7,62 3,74
1940-45 21,57 7,26 1,65
1945-50 23,26 6,86 4,93

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ludvika 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ludvika 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 281 -354
1925-30 113 178
1930-35 103 332
1935-40 190 1026
1940-45 481 554
1945-50 636 1911

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ludvika 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ludvika 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 4313 1,30 -1,64
1925-30 4761 0,47 0,75
1930-35 5052 0,41 1,31
1935-40 5487 0,69 3,74
1940-45 6722 1,43 1,65
1945-50 7757 1,64 4,93

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ludvika 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp