Ludvikas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Ludvikas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Ludvikas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Ludvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Ludvikas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Ludvikas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 6 2 11 4 2 25 Frikyrkliga
1920 6 3 11 4 1 25 Frikyrkliga
1922-23 6 4 11 4 25  
1926-27 6 3 13 1 2 25 Kommunal sparsamhet 1, Nykterhetsvänner 1
1930-31 6 2 16 1 25  
1934-35 6 3 17 4 30  
1938 4 2 17 2 5 30 Sparsamhetsvänner och fastighetsägare
1942 6 2 19 1 2 30 Sparsamhetsvänner och fastighetsägare
1946 4 5 17 2 2 30 Fria gruppen
1950 3 7 19 1 30  
1954 4 7 17 2 30  
1958 6 5 1 17 1 30  
1962 4 6 3 25 2 40  
1966 4 6 5 20 5 40  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Ludvikas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Ludvikas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 5 9 30 4 51  
1973 4 3 11 28 5 51  
1976 5 3 10 29 4 51  
1979 5 2 8 30 6 51  
1982 6 1 6 32 6 51  
1985 5 3 6 26 7 4 51 Bo-partiet
1988 5 2 6 25 6 7 51 Bo-partiet
1991 6 3 5 29 3 5 51 Bo-partiet
1994 5 2 3 2 30 5 4 51 Bo-partiet
1998 5 2 2 25 10 7 51 Bopartiet 4, Mittalliansen 3
2002 5 3 2 2 2 22 6 3 45 Bopartiet
2006 7 1 3 1 1 24 4 4 45 Bopartiet (3), FKS (1)
2010 9 2 2 0 2 22 4 4 45 Bopartiet 2, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Ludvikas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Ludvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 8 11 15
1920 9 11 15
1922-23 10 11 15
1926-27 9 13 14
1930-31 8 16 17
1934-35 9 17 21
1938 6 17 19
1942 8 19 20
1946 9 17 19
1950 10 19 20
1954 11 17 19
1958 12 17 18
1962 13 25 27
1966 15 20 25

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Ludvikas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Ludvikas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 17 30 34
1973 18 28 33
1976 18 29 33
1979 15 30 36
1982 13 32 38
1985 14 26 33 4
1988 13 25 31 7
1991 14 29 32 5
1994 10 30 35 6
1998 7 25 35 9
2002 12 22 28 5
2006 12 24 28 5
2010 13 22 26 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Ludvikas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp