Ludvikas näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ludvika fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ludvika procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Ludvika 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ludvika fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 34 1113 277 274 82 127   1907
1930 47 1299 243 289 299 178   2355
1950 42 3178 500 479 584 86 72 4941
1960 37 3575 661 406 904 91   5674

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ludvika procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 1,8 58,4 14,5 14,4 4,3 6,7   100,1
1930 2,0 55,2 10,3 12,3 12,7 7,6   100,1
1950 0,8 64,3 10,1 9,7 11,8 1,7 1,5 99,9
1960 0,6 63,0 11,6 7,1 15,9 1,6   99,8

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ludvika procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Ludvika 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,28 0,75 1,35 0,38 0,66
1930 1,26 0,61 1,19 0,73 0,84
1950 1,40 0,62 1,00 0,52 0,65
1960 1,34 0,79 0,85 0,60 0,94

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Ludvika 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp