Ludvikas historia

Gustav Vasa lät ca 1550 anlägga ett kronobruk vid Ludvika, som 1726 övergick i enskild ägo. Mot 1700-talets slut samlades alltmer bebyggelse kring bruket, som var ett av de mer betydande i riket. Det fick dock, i likhet med många andra, problem och tillverkningen upphörde under 1890-talet.

Det moderna Ludvika har i stället växt upp i anslutning till elektroindustrin (ASEA-Ludvikaverken, numera ABB). Ludvika är dessutom ett viktigt handelscentrum för västra Dalarna. Tätortsutvecklingen sköt fart sedan järnväg öppnats till Göteborg (1879) och Stockholm (1900).

Ludvika blev municipalsamhälle 1901, köping 1915 och stad 1919. Folkmängden ökade samtidigt från 1000 till 4000 personer, och Ludvika tillhörde ända fram till 1950 rikets mest expansiva tätorter.