Luleås befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Luleå 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Luleå 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Luleås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Luleås andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Luleå 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Luleå 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Luleå 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Luleå 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Luleå 1650-1850

1650 250
1690 385
1730 480
1770 730
1810 873
1850 1257

upp

Diagram 1: Folkmängd i Luleå 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Luleå 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1257    
1890 4755    
1930 11 336    
1950 22 646 11 483 26 481
1970 58 668 36 743 48 649
1995   44 294 66 155

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Luleå 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Luleås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,25    
1690 0,27    
1730 0,30    
1770 0,35    
1810 0,39    
1850 0,36    
1890 0,53    
1930 0,57    
1950 0,69 0,25 0,58
1970 1,23 0,56 0,74
1995   0,60 0,90

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Luleås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Luleås andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,04    
1890 0,11    
1930 0,19    
1950 0,32 0,12 0,27
1970 1,00 0,45 0,60
1995   0,50 0,75

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Luleås andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Luleå 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 141 145 -4
1841-45 131 111 20
1846-50 139 99 40
1851-55 165 147 18
1856-60 226 140 86
1861-65 285 226 59
1866-70 274 195 79
1871-75 379 242 137
1876-80 517 294 223
1881-85 535 346 189
1886-90 715 402 313
1891-95 1064 493 571
1896-1900 1662 735 927
1901-05 1804 737 1067
1906-10 1462 644 818
1911-15 1221 592 629
1916-20 1132 700 432
1921-25 1064 556 508
1926-30 877 590 287
1931-35 948 725 223
1936-40 999 789 210
1941-45 1754 763 991
1946-50 2249 823 1426

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Luleå 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Luleå 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,27
1805-10     -0,49
1810-15     -0,25
1815-20     0,22
1820-25     -0,88
1825-30     0,58
1830-35     -0,04
1835-40 26,04 26,78 1,11
1840-45 23,00 19,49 0,98
1845-50 22,88 16,30 0,03
1850-55 26,25 23,39 1,19
1855-60 33,48 20,74 1,19
1860-65 37,60 29,82 0,88
1865-70 30,80 21,92 2,07
1870-75 39,80 25,41 5,71
1875-80 39,98 22,74 2,41
1880-85 34,29 22,18 0,53
1885-90 42,16 23,70 6,19
1890-95 44,75 20,74 6,29
1895-1900 48,72 21,55 5,09
1900-05 38,04 15,54 -3,46
1905-10 32,82 14,46 -1,72
1910-15 27,26 13,22 0,55
1915-20 23,02 14,24 0,57
1920-25 20,18 10,55 -0,16
1925-30 15,99 10,76 0,14
1930-35 14,02 10,72 -0,35
1935-40 14,79 11,68 0,34
1940-45 25,15 10,94 3,15
1945-50 26,25 9,61 4,77

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Luleå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Luleå 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 34 12
1805-10 -39 -23
1810-15 34 -11
1815-20 99 10
1820-25 44 -45
1825-30 7 30
1830-35 21 -2
1835-40 -4 60
1840-45 20 56
1845-50 40 2
1850-55 18 75
1855-60 86 80
1860-65 59 67
1865-70 79 184
1870-75 137 544
1875-80 223 311
1880-85 189 83
1885-90 313 1050
1890-95 571 1496
1895-1900 927 1735
1900-05 1067 -1643
1905-10 818 -767
1910-15 629 245
1915-20 432 280
1920-25 508 -82
1925-30 287 78
1930-35 223 -239
1935-40 210 229
1940-45 991 2195
1945-50 1426 4086

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Luleå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Luleå 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 901 0,75 0,27
1805-10 947 -0,82 -0,49
1810-15 873 0,78 -0,25
1815-20 919 2,15 0,22
1820-25 1028 0,86 -0,88
1825-30 1027 0,14 0,58
1830-35 1064 0,39 -0,04
1835-40 1083 -0,07 1,11
1840-45 1139 0,35 0,98
1845-50 1215 0,66 0,03
1850-55 1257 0,29 1,19
1855-60 1350 1,27 1,19
1860-65 1516 0,78 0,88
1865-70 1779 0,89 2,07
1870-75 1905 1,44 5,71
1875-80 2586 1,72 2,41
1880-85 3120 1,21 0,53
1885-90 3392 1,85 6,19
1890-95 4755 2,40 6,29
1895-1900 6822 2,72 5,09
1900-05 9484 2,25 -3,46
1905-10 8908 1,84 -1,72
1910-15 8959 1,40 0,55
1915-20 9833 0,88 0,57
1920-25 10 545 0,96 -0,16
1925-30 10 971 0,52 0,14
1930-35 13 525 0,33 -0,35
1935-40 13 509 0,31 0,34
1940-45 13 948 1,42 3,15
1945-50 17 134 1,66 4,77

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Luleå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp