Luleås näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Luleå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Luleå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Luleå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Luleå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Luleå 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Luleå 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Luleå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 65 2 31 47 18 8 49 6 54 280
1835 67 1 24 50 16 5 43 0 28 234
1855 123 2 36 99 22 2 61 29 23 397

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Luleå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 23,2 0,7 11,1 16,8 6,4 2,9 17,5 2,1 19,3 100
1835 28,6 0,4 10,3 21,4 6,9 2,1 18,4 0 12 100,1
1855 31,0 0,5 9,1 24,9 5,5 0,5 15,4 7,3 5,8 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Luleå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Luleå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 33 816 285 456 309 617 870 3386
1920 118 1649 712 920 443 419   4261
1930 204 1434 749 1227 732 585   4931
1940 201 1862 979 1456 1277 503 64 6342
1950 213 3953 1466 1578 2406 300 178 10 094
1960 210 5985 1909 1435 3375 267   13 181

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Luleå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,0 24,1 8,4 13,5 9,1 18,2 25,7 100
1920 2,8 38,7 16,7 21,6 10,4 9,8   100
1930 4,1 29,1 15,2 24,9 14,8 11,9   100
1940 3,2 29,4 15,4 23,0 20,1 7,9 1,0 100
1950 2,1 39,2 14,5 15,6 23,8 3,0 1,8 100
1960 1,6 45,4 14,5 10,9 25,6 2,0   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Luleå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Luleå 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,61 2,16 0,39 1,14 0,54 3,64
1835 0,71 2,22 0,41 1,05 0,00 3,33
1855 0,74 2,38 0,36 1,05 0,84 1,87

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Luleå 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Luleå 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,64 0,88 1,55 0,66 1,08
1920 0,84 0,86 2,02 0,92 0,97
1930 0,67 0,90 2,42 0,85 1,31
1950 0,86 0,88 1,61 1,04 1,15
1960 0,96 0,99 1,30 0,97 1,18

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Luleå 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp