Luleå: litteratur och webb

Webb

Luleå kommun:www.lulea.se

Luleå i Wikipedia

Luleås historia

Litteratur

Lundholm, Kjell & Nyström, Maurits: Luleå kommuns historia, del 1: Från istid till 1750. (History of the municipal district of Luleå, vol. 1: From ice age up to 1750.) Luleå 1992, 322 s.

Moberg, Arvid: Sjöstad. Skeppsbyggnad, sjöfart, hamnar och farleder i Luleå under 350 år. (Sea-town. Shipbuilding, shipping, harbours and navigation routes in Luleå during 350 years.) Luleå 1971, 342 s.

Steckzén, Birger & Wennström, Henrik: Luleå stads historia 1621–1921, 1–2. (History of the town of Luleå, 1621–1921, vols. 1–2.) Luleå 1921, 240 + 125 s.