Lyckseles befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Lycksele 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Lyckseles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Lyckseles andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Lycksele 1946-1950

tabell 5
diagram 5

Födelsenetto och flyttnetto i Lycksele 1945-1950

tabell 7
diagram 7

upp

Tabell 1: Folkmängd i Lycksele 1950-1995

  Staden Tätort
1950 3463 3463
1960 5727 6446
1970 7117 7879
1980   8856
1995   9240

upp

Diagram 1: Folkmängd i Lycksele 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Lyckseles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort
1950 0,10 0,07
1970 0,15 0,12
1995   0,12

upp

Diagram 3: Lyckseles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Lyckseles andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort
1950 0,05 0,03
1970 0,12 0,10
1995   0,10

upp

Diagram 4: Lyckseles andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lycksele 1946-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1946-50 354 122 232

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lycksele 1946-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lycksele 1945-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1945-50 796 376

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lycksele 1950

Stort diagram

diagram

upp