Lyckseles näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lycksele fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lycksele procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Lycksele 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lycksele fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 159 514 217 185 301 49 39 1464
1960 159 1055 360 208 558 80   2420

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lycksele procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 10,9 35,1 14,8 12,6 20,6 3,3 2,7 100
1960 6,6 43,6 14,9 8,6 23,1 3,3   100,1

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lycksele procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Lycksele 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 0,77 0,90 1,30 0,90 1,27
1960 0,93 1,01 1,02 0,88 1,94

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Lycksele 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp