Lyckseles kommunala val 1946-2010

Mandatfördelning i Lyckseles stadsfullmäktige 1946-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Lyckseles kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Lyckseles stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Lyckseles kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Lyckseles stadsfullmäktige 1946-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1946 6 5 12 2 25  
1950 5 9 11 25  
1954 6 7 12 25  
1958 6 6 13 25  
1962 4 6 1 14 25  
1966 4 5 2 12 2 25 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Lyckseles stadsfullmäktige 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Lyckseles kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 9 6 4 22 1 45 Frihetliga kommunalfolket
1973 3 8 7 4 23 45  
1976 3 7 7 4 22 2 45  
1979 3 7 6 4 22 3 45  
1982 4 5 6 4 24 2 45  
1985 4 7 4 4 23 3 45  
1988 4 6 4 5 22 4 45  
1991 5 6 4 6 20 4 45  
1994 4 5 3 4 24 5 45  
1998 4 5 2 5 1 19 5 41  
2002 3 6 3 5 1 19 4 41  
2006 6 4 3 4 0 21 3   41  
2010 7 4 2 4 1 20 3 0 41  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Lyckseles kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Lyckseles stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

  Borg S S+K
1946 11 12 14
1950 14 11 11
1954 13 12 12
1958 12 13 13
1962 11 14 14
1966 11 12 12

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Lyckseles stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Lyckseles kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 22 22 1
1973 22 23 23
1976 21 22 24
1979 20 22 25
1982 19 24 26
1985 19 23 26
1988 19 22 26
1991 21 20 24
1994 16 24 29
1998 16 19 24 1
2002 17 19 23 1
2006 17 21 24  
2010 17 20 23 1

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Lyckseles kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp