Lysekils befolkningsutveckling 1900-1995

Folkmängd i Lysekil 1900-1995

tabell 1
diagram 1

Lysekils andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Lysekils andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Lysekil 1906-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lysekil 1905-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Lysekil 1910-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lysekil 1905-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Lysekil 1900-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1900 3195    
1930 5866    
1950 5724 5724 5724
1970 8236 6783 6783
1995   8010 8882

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Lysekil 1900-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Lysekils andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Kommun Tätortsregion
1950 0,23 0,12 0,12
1970 0,17 0,10 0,10
1995   0,11 0,12

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Lysekils andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Lysekils andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Kommun Tätortsregion
1950 0,11 0,06 0,06
1970 0,14 0,08 0,08
1995 0,00 0,09 0,10

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Lysekils andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lysekil 1906-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1906-10 776 331  
1911-15 570 242 328
1916-20 411 304 107
1921-25 354 203 151
1926-30 315 236 79
1931-35 399 304 95
1936-40 348 263 85
1941-45 468 308 160
1946-50 461 327 134

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lysekil 1906-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lysekil 1905-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1905-10 43,03 18,35 1,12
1910-15 26,80 11,38 -0,31
1915-20 18,21 13,47 -1,79
1920-25 16,78 9,62 -0,83
1925-30 10,72 8,03 -0,42
1930-35 13,60 10,36 -0,44
1935-40 11,93 9,02 -2,27
1940-45 17,81 11,72 0,10
1945-50 16,94 12,02 0,54

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lysekil 1905-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lysekil 1910-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1910-15 328 -67
1915-20 107 -403
1920-25 151 -175
1925-30 79 -88
1930-35 95 -129
1935-40 85 -661
1940-45 160 27
1945-50 134 147

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lysekil 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lysekil 1905-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1905-10 3607 2,47 1,12
1910-15 4254 1,54 -0,31
1915-20 4515 0,47 -1,79
1920-25 4219 0,72 -0,83
1925-30 4195 0,38 -0,42
1930-35 5866 0,32 -0,44
1935-40 5832 0,29 -2,27
1940-45 5256 0,61 0,10
1945-50 5443 0,49 0,54

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lysekil 1905-1950

Stort diagram

diagram

upp