Lysekils näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lysekil fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lysekil procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Lysekil 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lysekil fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 10 984 352 174 82 127   1729
1930 14 1213 319 167 212 128   2053
1950 33 1599 400 247 354 54 2 2689
1960 26 1643 376 192 498 31   2766

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lysekil procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 0,6 56,9 20,4 10,1 4,7 7,3   100
1930 0,7 59,1 15,5 8,1 10,3 6,2   99,9
1950 1,2 59,5 14,9 9,2 13,2 2,0 0,1 100,1
1960 0,9 59,4 13,6 6,9 18,0 1,1   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lysekil procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Lysekil 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,24 1,05 0,94 0,42 0,72
1930 1,35 0,92 0,79 0,59 0,68
1950 1,30 0,91 0,95 0,58 0,77
1960 1,26 0,93 0,82 0,68 0,65

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Lysekil 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp