Lysekils historia

Lysekil omnämns tidigast på 1570-talet. Det lokala näringslivet baserades under förindustriell tid på jordbruk, seglation och fiske. Det stora sillfisket efter 1750 skapade ett uppsving med omfattande fiske, många trankokerier och salterier. Befolkningen fördubblades på kort tid till 536 invånare år 1790.

Lysekil fick 1836 fria köpingsrättigheter, blev 1863 köpingskommun och 1903 stad. Lysekils expansion baserades bl.a. på sjöfart, köpenskap, fiske, konservfabriker och stenhuggerier. En bad- och kurortsanstalt öppnades 1847. Vid sekelskiftet startade tillverkningen av fartygsmotorer (Skandiaverken), och en majoritet av befolkningen var därefter sysselsatt inom industrin. Folkmängden uppgick 1903 till ca 3000 och har under 1900-talet ökat i endast måttlig takt.