Lysekils kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Lysekils stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Lysekils kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Lysekils stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Lysekils kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Lysekils stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 12 4 8 24
1920 13 2 9 24
1922-23 11 4 9 24
1926-27 12 2 10 24
1930-31 10 2 14 26
1934-35 10 3 12 1 26
1938 8 2 14 2 26
1942 7 2 16 1 26
1946 5 3 15 3 26
1950 5 7 1 22 1 36
1954 5 7 1 22 1 36
1958 6 6 1 22 1 36
1962 5 6 1 23 1 36
1966 5 7 2 20 2 36

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Lysekils stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Lysekils kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 8 5 23 1 41  
1973 5 7 6 21 2 41  
1976 5 7 7 21 1 41  
1979 6 7 5 21 1 1 41 KPML(r)
1982 7 5 4 23 1 1 41 KPML(r)
1985 6 7 3 1 1 21 1 1 41 KPML(r)
1988 5 7 3 1 3 19 1 2 41 KPML(r)
1991 7 6 2 2 1 19 1 3 41 KPML(r)
1994 6 4 2 1 2 23 1 2 41 KPML(r)
1998 6 5 2 1 2 21 2 2 41 KPMLr-Revolutionärerna
2002 4 9 1 1 1 20 2 3 41 KPMLr 2, Lysekilspartiet.nu 1
2006 6 9 2 1 2 17 0 4 41 K (2), LNU (2)
2010 5 10 2 0 2 14 1 7 41 Kommunistiska Partiet 3, Lysekilspartiet.nu 2, Skaftöpartiet 1, Sd 1

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Lysekils kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Lysekils stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 16 8 8
1920 15 9 9
1922-23 15 9 9
1926-27 14 10 10
1930-31 12 14 14
1934-35 13 12 13
1938 10 14 16
1942 9 16 17
1946 8 15 18
1950 13 22 23
1954 13 22 23
1958 13 22 23
1962 12 23 24
1966 14 20 22

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Lysekils stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Lysekils kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 17 23 24
1973 18 21 23
1976 19 21 22
1979 18 21 22 1
1982 16 23 24 1
1985 17 21 22 2
1988 16 19 20 5
1991 17 19 20 4
1994 13 23 24 4
1998 14 21 23 4
2002 15 20 22 4
2006 18 17 17 6
2010 17 14 15 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Lysekils kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp