Mjölbys befolkningsutveckling 1920-1995

Folkmängd i Mjölby 1920-1995

tabell 1
diagram 1

Mjölbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Mjölbys andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Mjölby 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mjölby 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Mjölby 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mjölby 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Mjölby 1920-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1920 5846    
1930 5911    
1950 8278 7201 7457
1970 13 257 12 245 12 504
1980   12 473 13 643
1995   12 184 14 019

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Mjölby 1920-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Mjölbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,30    
1950 0,25 0,16 0,16
1970 0,30 0,19 0,19
1995   0,17 0,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Mjölbys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Mjölbys andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,10    
1950 0,12 0,07 0,07
1970 0,24 0,15 0,15
1995   0,14 0,16

upp

Diagram 4: Mjölbys andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Mjölby 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 525 286 239
1926-30 448 351 97
1931-35 338 353 -15
1936-40 424 315 109
1941-45 586 292 294
1946-50 759 354 405

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Mjölby 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mjölby 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 17,96 9,78 0,10
1925-30 14,65 11,48 -0,98
1930-35 11,44 11,94 0,17
1935-40 14,26 10,60 0,22
1940-45 19,15 9,54 1,58
1945-50 22,01 10,27 2,83

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mjölby 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mjölby 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 239 29
1925-30 97 -300
1930-35 -15 50
1935-40 109 65
1940-45 294 482
1945-50 405 977

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mjölby 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mjölby 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 5846 0,82 0,10
1925-30 6114 0,32 -0,98
1930-35 5911 -0,05 0,17
1935-40 5946 0,37 0,22
1940-45 6120 0,96 1,58
1945-50 6896 1,17 2,83

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mjölby 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp