Mjölbys historia

Tätorten Mjölby utvecklades under 1800-talets senare decennier starkt som järnvägsknut utmed huvudlinjerna Stockholm-Malmö och Mjölby-Krylbo. De första stadsstadgorna utfärdades 1899, och Mjölby bildade 1900 formellt municipalsamhälle med drygt 2000 invånare.

Hela kommunen fick stadsrättigheter 1920, då folkmängden uppgick till 5 800 personer. Karaktären av trädgårdsstad var påtaglig, men en stark industriell utveckling följde och bidrog till kraftig befolkningsökning under efterkrigstiden.