Mjölbys näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mjölby fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mjölby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Mjölby 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mjölby fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 477 970 268 390 109 196   2410
1930 457 1083 327 327 258 199   2651
1950 287 1651 472 491 445 110 7 3463
1960 223 1990 500 572 653 101   4039

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mjölby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 19,8 40,2 11,1 16,2 4,5 8,1   99,9
1930 17,2 40,8 12,3 12,3 9,7 7,5   99,8
1950 8,3 47,7 13,6 14,2 12,8 3,2 0,2 100
1960 5,5 49,3 12,4 14,2 16,2 2,5   100,1

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mjölby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Mjölby 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 0,88 0,57 1,51 0,40 0,80
1930 0,93 0,73 1,19 0,56 0,82
1950 1,04 0,83 1,46 0,56 1,23
1960 1,05 0,84 1,69 0,61 1,47

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Mjölby 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp