Mölndals befolkningsutveckling 1920-1995

Folkmängd i Mölndal 1920-1995

tabell 1
diagram 1

Mölndals andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Mölndals andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Mölndal 1926-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mölndal 1925-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Mölndal 1925-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mölndal 1925-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Mölndal 1920-1995

  Staden Kommun
1920 12 210  
1930 17 557  
1940 16 637  
1950 20 820 25 402
1970 33 315 44 884
1995   54 254

upp

Diagram 1: Folkmängd i Mölndal 1920-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Mölndals andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Kommun
1930 0,88  
1950 0,63  
1970 0,70 0,69
1995   0,74

upp

Diagram 3: Mölndals andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Mölndals andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Kommun
1930 0,29  
1950 0,29  
1970 0,57 0,56
1995   0,62

upp

Diagram 4: Mölndals andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Mölndal 1926-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1926-30     765
1931-35 1262 837 425
1936-40 1144 773 638
1941-45 1509 689 820
1946-50 1898 786 1112

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Mölndal 1926-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mölndal 1925-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1925-30   0,19
1930-35 14,38 9,53 -1,52
1935-40 13,75 9,29 -0,78
1940-45 18,14 8,28 0,44
1945-50 21,43 8,87 2,24

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Mölndal 1925-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mölndal 1925-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1925-30 765 158
1930-35 425 -1337
1935-40 638 -646
1940-45 820 365
1945-50 1112 1993

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Mölndal 1925-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mölndal 1925-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1925-30 16 634 0,92 0,19
1930-35 17 557 0,48 -1,52
1935-40 16 645 0,77 -0,78
1940-45 16 637 0,99 0,44
1945-50 17 822 1,25 2,24

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Mölndal 1925-1950

Stort diagram

diagram

upp