Mölndals historia

Kvarnbyn Mölndal, med medeltida anor, utvecklades från 1870-talet starkt som industriort invid fallen i Mölndalsån i Fässbergs kommun. Mölndal blev 1911 municipalsamhälle, och folkmängden uppgick då till 4 800 personer. Hela Fässbergs kommun, med drygt 12000 invånare, bildade 1922 stad under namnet Mölndal.

Näringslivet har varit industriellt inriktat, bl.a. med fabrikerna Papyrus och Mölnlycke. Mölndal fick efter hand alltmer karaktär av förort till Göteborg.