Mölndals kommunala val 1922-2010

Mandatfördelning i Mölndals stadsfullmäktige 1922-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Mölndals kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Mölndals stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1922-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Mölndals kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Mölndals stadsfullmäktige 1922-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1922-23 11 3 23 3 40  
1926-27 6 3 25 3 3 40 De borgerliga
1930-31 6 3 2 26 3 40  
1934-35 5 2 2 24 7 40  
1938 2 3 1 25 9 40  
1942 3 3 23 11 40  
1946 3 6 19 12 40  
1950 1 11 22 6 40  
1954 1 11 21 7 40  
1958 5 9 22 4 40  
1962 4 11 22 3 40  
1966 6 11 2 17 4 40  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Mölndals stadsfullmäktige 1922-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Mölndals kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 18 8 25 4 61  
1973 8 12 13 24 4 61  
1976 9 11 12 25 4 61  
1979 13 10 8 25 5 61  
1982 14 5 8 2 2 25 5 61  
1985 12 11 7 1 2 24 4 61  
1988 10 11 5 2 6 23 4 61  
1991 14 9 5 4 3 19 4 3 61 Nyd
1994 14 7 5 2 4 25 4 61  
1998 13 6 2 7 4 19 6 4 61 SPI (Pensionärs)
2002 10 10 2 6 4 19 6 4 61 Sverigedemokraterna 2, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2
2006 15 8 3 4 4 18 4 5 61 SD (4), KPML(r) (1)
2010 17 8 3 4 6 16 3 4 61 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Mölndals kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Mölndals stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1922-1966

  Borg S S+K
1922-23 14 23 26
1926-27 9 25 28
1930-31 9 26 29
1934-35 7 24 31
1938 5 25 34
1942 6 23 34
1946 9 19 31
1950 12 22 28
1954 12 21 28
1958 14 22 26
1962 15 22 25
1966 19 17 21

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Mölndals stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1922-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Mölndals kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 32 25 29
1973 33 24 28
1976 32 25 29
1979 31 25 30
1982 29 25 30 2
1985 31 24 28 2
1988 28 23 27 6
1991 32 19 23 6
1994 28 25 29 4
1998 28 19 25 8
2002 28 19 25 8
2006 30 18 22 9
2010 32 16 19 10

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Mölndals kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp