Mölndals näringsliv 1940-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mölndal fördelad på näringsgrenar 1940-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Mölndal procentuellt fördelad på näringsgrenar 1940-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Mölndal 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mölndal fördelad på näringsgrenar 1940-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1940 434 5700 899 514 750 173 190 8660
1950 340 6825 1305 707 1194 120 23 10 514
1960 267 7430 1665 812 2513 122 2,2 12 809

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mölndal procentuellt fördelad på näringsgrenar 1940-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1940 5,0 65,8 10,4 5,9 8,7 2,0 0,2 100
1950 3,2 64,9 12,4 6,7 11,4 1,1   99,9
1960 2,1 58,0 13,0 6,3 19,6 0,9   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Mölndal procentuellt fördelad på näringsgrenar 1940-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Mölndal 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,42 0,76 0,69 0,50 0,42
1960 1,23 0,88 0,75 0,74 0,53

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Mölndal 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp