Nässjös befolkningsutveckling 1920-1995

Folkmängd i Nässjö 1920-1995

tabell 1
diagram 1

Nässjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Nässjös andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Nässjö 1916-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nässjö 1915-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Nässjö 1915-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nässjö 1915-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Nässjö 1920-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1920 8539    
1930 9111    
1950 15 698 14 223 15 206
1970 20 212 19 434 20 488
1980   17 435 19 347
1995   16 901 19 104

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Nässjö 1920-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Nässjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,46    
1950 0,48 0,31 0,33
1970 0,43 0,30 0,31
1995   0,23 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Nässjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Nässjös andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,15    
1950 0,22 0,14 0,15
1970 0,35 0,24 0,25
1995   0,19 0,22

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Nässjös andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Nässjö 1916-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1916-20 1 079 406 673
1921-25 964 362 602
1926-30 627 368 259
1931-35 567 405 162
1936-40 670 421 249
1941-45 1069 400 669
1946-50 1471 583 888

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Nässjö 1916-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nässjö 1915-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1915-20 31,38 11,81 2,87
1920-25 22,58 8,48 -0,42
1925-30 13,99 8,21 -0,25
1930-35 12,45 8,89 0,49
1935-40 14,11 8,87 1,01
1940-45 20,91 7,82 2,07
1945-50 21,17 8,39 1,52

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nässjö 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nässjö 1915-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1915-20 673 988
1920-25 602 -178
1925-30 259 -111
1930-35 162 225
1935-40 249 478
1940-45 669 1058
1945-50 888 1054

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nässjö 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nässjö 1915-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1915-20 6878 1,96 2,87
1920-25 8539 1,41 -0,42
1925-30 8963 0,58 -0,25
1930-35 9111 0,36 0,49
1935-40 9498 0,52 1,01
1940-45 10 225 1,31 2,07
1945-50 13 894 1,28 1,52

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nässjö 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp