Nässjös näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nässjö fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nässjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Nässjö 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nässjö fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 56 1639 485 876 157 252   3465
1930 70 1911 502 759 384 272   3898
1940 41 2346 617 901 670 211 22 4808
1950 277 3188 841 1549 841 144 42 6882
1960 248 3464 1128 1495 1151 127   7613

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nässjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 1,6 47,3 14,0 25,3 4,5 7,3   100
1930 1,8 49,0 12,9 19,5 9,8 7,0   100
1940 0,8 48,8 12,8 18,7 13,9 4,4 0,5 99,9
1950 4,0 46,3 12,2 22,5 12,2 2,1 0,6 99,9
1960 3,3 45,5 14,8 19,6 15,1 1,7   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nässjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Nässjö 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,03 0,72 2,36 0,40 0,72
1930 1,12 0,76 1,89 0,56 0,77
1950 1,01 0,74 2,32 0,53 0,81
1960 0,97 1,01 2,33 0,57 1,00

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Nässjö 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp