Nässjö: litteratur och webb

Webb

Nässjö kommun:www.nassjo.se

Nässjö i Wikipedia

Nässjös historia

Litteratur

Rydén, Josef: Nässjö under järnvägsepoken. Kommunen, municipalsamhället, staden 1863–1970. (History of Nässjö during the era of the railways, 1863–1970.) Stockholm 1981, 263 s.