Nässjös kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Nässjös stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Nässjös kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Nässjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Nässjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Nässjös stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 12 4 10 4 30  
1920 13 5 10 2 30  
1922-23 9 6 12 3 30  
1926-27 10 7 12 1 30  
1930-31 9 5 16 30  
1934-35 7 5 18 30  
1938 5 5 19 1 30 Nt
1942 5 6 19 30  
1946 5 7 17 1 30  
1950 6 9 1 20 36  
1954 6 9 1 20 36  
1958 8 7 2 19 36  
1962 5 7 3 21 36  
1966 5 8 3 18 2 36  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Nässjös stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Nässjös kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 9 14 2 25 1 57  
1973 6 6 16 3 25 1 57  
1976 6 7 16 2 25 1 57  
1979 8 6 14 2 26 1 57  
1982 10 4 12 4 27 57  
1985 9 6 11 4 27 57  
1988 8 6 10 4 2 27 57  
1991 11 4 7 8 18 9 57 Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE
1994 10 4 7 5 22 1 8 57 Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE
1998 8 3 6 9 19 2 10 57  
2002 8 3 5 9 20 2 10 57 Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE
2006 10 3 5 9   18 1 11 57 SAFE
2010 11 4 4 7 2 20 2 7 57 SAFE, Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi 3, Sd 4

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Nässjös kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Nässjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 16 10 14
1920 18 10 12
1922-23 15 12 15
1926-27 17 12 13
1930-31 14 16 16
1934-35 12 18 18
1938 10 19 19
1942 11 19 19
1946 12 17 18
1950 16 20 20
1954 16 20 20
1958 17 19 19
1962 15 21 21
1966 16 18 20

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Nässjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Nässjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 31 25 26
1973 31 25 26
1976 31 25 26
1979 30 26 27
1982 30 27 27
1985 30 27 27
1988 28 27 27 2
1991 30 18 18 9
1994 26 22 23 8
1998 26 19 21 10
2002 25 20 22 10
2006 27 18 19 11
2010 26 20 22 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Nässjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp