Noras näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nora fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nora procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Nora 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Nora 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 54 2 19 0 44 4 42 6 19 190
1835 71 2 36 0 21 9 56 4 8 207
1855 89 2 30 2 27 0 46 29 20 245

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 28,4 1,0 10,0 0 23,2 2,1 22,1 3,2 10,0 100
1835 34,3 1,0 17,4 0 10,2 4,3 27,0 1,9 3,9 100
1855 0,8 36,3 12,2 0,8 11,0 0 18,8 11,8 8,2 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nora fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nora fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 31 270 48 63 61 120 44 637
1920 57 425 177 163 94 113   1029
1930 74 451 175 200 173 162   1235
1950 37 722 186 192 311 42   1490
1960 36 845 232 168 390 28   1699

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nora procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,9 42,4 7,5 9,9 9,6 18,8 6,9 100
1920 5,5 41,3 17,2 15,8 9,1 11,0   99,9
1930 6,0 36,5 14,2 16,2 14,0 13,1   100
1950 2,5 48,5 12,5 12,9 20,9 2,8   100,1
1960 2,1 49,7 13,6 9,9 22,9 1,6   99,8

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nora procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Nora 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,76 0,77 1,07 1,44 0,82 1,89
1835 0,87 1,22 0,66 1,54 0,83 1,08
1855 0,87 0,91 0,66 1,28 1,36 2,64

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Nora 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Nora 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,12 0,79 1,14 0,70 1,11
1920 0,90 0,89 1,48 0,81 1,09
1930 0,84 0,84 1,57 0,80 1,44
1950 1,06 0,76 1,33 0,91 1,08
1960 1,06 0,93 1,18 0,87 0,94

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Nora 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp