Norrtäljes befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Norrtälje 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Norrtälje 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Norrtäljes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Norrtäljes andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Norrtälje 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Norrtälje 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Norrtälje 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Norrtälje 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Norrtälje 1650-1850

1650 488
1690 646
1730 677
1770 670
1810 851
1850 1012

upp

Diagram 1: Folkmängd i Norrtälje 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Norrtälje 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1012    
1890 2477    
1930 4875    
1950 6515 6515 6515
1970 12 851 12 735 12 735
1995   15 633 16 855

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Norrtälje 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Norrtäljes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,50    
1690 0,45    
1730 0,43    
1770 0,32    
1810 0,36    
1850 0,29    
1890 0,25    
1930 0,24    
1950 0,20 0,14 0,14
1970 0,27 0,19 0,19
1995   0,21 0,23

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Norrtäljes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Norrtäljes andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,03    
1890 0,05    
1930 0,08    
1950 0,09 0,07 0,07
1970 0,22 0,15 0,15
1995   0,18 0,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Norrtäljes andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Norrtälje 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 165 166 -1
1841-45 127 136 -9
1846-50 134 134 0
1851-55 125 122 3
1856-60 142 177 -35
1861-65 198 190 8
1866-70 204 147 59
1871-75 248 205 43
1876-80 275 227 48
1881-85 277 211 66
1886-90 346 195 157
1891-95 318 205 113
1896-1900 338 260 78
1901-05 424 279 145
1906-10 476 290 186
1911-15 350 303 47
1916-20 414 338 76
1921-25 391 332 59
1926-30 304 313 -9
1931-35 299 339 -40
1936-40 343 357 -14
1941-45 551 324 227
1946-50 555 336 219

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Norrtälje 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Norrtälje 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,76
1805-10     1,51
1810-15     -3,36
1815-20     1,57
1820-25     2,90
1825-30     2,68
1830-35     0,02
1835-40 29,49 29,67 -0,73
1840-45 23,58 25,26 -0,98
1845-50 26,40 26,40 -0,06
1850-55 24,70 24,11 0,61
1855-60 27,15 33,84 3,59
1860-65 33,03 31,69 2,47
1865-70 30,14 21,70 -0,15
1870-75 35,33 29,20 3,43
1875-80 32,58 26,90 1,69
1880-85 29,48 22,46 3,73
1885-90 30,15 16,99 0,27
1890-95 25,68 16,55 -1,26
1895-1900 27,77 21,36 4,98
1900-05 27,20 17,90 3,75
1905-10 25,71 15,66 0,01
1910-15 17,99 15,58 -0,47
1915-20 18,21 14,87 1,48
1920-25 15,77 13,39 -0,21
1925-30 12,24 12,61 -0,33
1930-35 12,27 13,91 0,18
1935-40 14,06 14,63 1,28
1940-45 21,29 12,52 1,55
1945-50 19,12 11,57 1,69

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Norrtälje 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Norrtälje 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 19 68
1805-10 -91 66
1810-15 8 -143
1815-20 -17 64
1820-25 13 125
1825-30 -21 134
1830-35 4 1
1835-40 -1 -41
1840-45 -9 -53
1845-50 0 -3
1850-55 3 31
1855-60 -35 188
1860-65 8 148
1865-70 59 -10
1870-75 43 241
1875-80 48 143
1880-85 66 350
1885-90 157 31
1890-95 113 -156
1895-1900 78 606
1900-05 145 585
1905-10 186 1
1910-15 47 -91
1915-20 76 337
1920-25 59 -52
1925-30 -9 -82
1930-35 -40 44
1935-40 -14 312
1940-45 227 402
1945-50 219 490

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Norrtälje 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Norrtälje 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 771 0,49 1,76
1805-10 876 -2,08 1,51
1810-15 851 0,19 -3,36
1815-20 816 -0,42 1,57
1820-25 863 0,30 2,90
1825-30 1001 -0,42 2,68
1830-35 1114 0,07 0,02
1835-40 1119 -0,02 -0,73
1840-45 1077 -0,17 -0,98
1845-50 1015 0,00 -0,06
1850-55 1012 0,06 0,61
1855-60 1046 -0,67 3,59
1860-65 1199 0,13 2,47
1865-70 1355 0,87 -0,15
1870-75 1404 0,61 3,43
1875-80 1688 0,57 1,69
1880-85 1879 0,70 3,73
1885-90 2295 1,37 0,27
1890-95 2477 0,91 -1,26
1895-1900 2434 0,64 4,98
1900-05 3118 0,93 3,75
1905-10 3703 1,00 0,01
1910-15 3890 0,24 -0,47
1915-20 4546 0,33 1,48
1920-25 4959 0,24 -0,21
1925-30 4966 -0,04 -0,33
1930-35 4875 -0,16 0,18
1935-40 4879 -0,06 1,28
1940-45 5177 0,88 1,55
1945-50 5806 0,75 1,69

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Norrtälje 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp