Norrtäljes kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Norrtäljes stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Norrtäljes kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Norrtäljes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Norrtäljes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Norrtäljes stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1920 11 6   8     25
1922 13 3   9     25
1926 10 3   8 2 2 25
1930 11 4   10     25
1934 10 3   11 1   25
1938 8 3   13 1   25
1942 7 4   13 1   25
1946 6 5   12 2   25
1950 4 7   13 1   25
1954 5 6   13 1   25
1958 7 4   12 1   25
1962 5 5   14     25
1966 5 5   11 1   25

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Norrtäljes stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Norrtäljes kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 8 15     24 2 2 57 Kommunal Samling
1973 8 5 16 1   23 2 2 57 Kommunal Samling
1976 8 5 17     25 2   57  
1979 10 5 14 1   24 2 1 57 Kommunal Samling
1982 12 3 14     25 2 1 57 Kommunal Samling
1985 12 6 11     25 2 1 57 Kommunal Samling
1988 9 6 11   2 25 2 1 56 Kommunal Samling
1991 11 5 13 2 1 20 2 3 57 Kommunal Samling
1994 12 3 13   3 27 3   61  
1998 13 3 12 4 3 22 4   61  
2002 11 7 10 3 3 24 3   61  
2006 18 5 8 3 3 21 3   61  
2010 20 5 7 2 5 18 2 2 61  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Norrtäljes kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Norrtäljes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 17 8 8
1922 16 9 9
1926 13 8 10
1930 15 10 10
1934 13 11 12
1938 11 13 14
1942 11 13 14
1946 11 12 14
1950 11 13 14
1954 11 13 14
1958 12 12 13
1962 11 14 14
1966 13 11 12

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Norrtäljes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Norrtäljes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 29 24 26 2
1973 30 23 25 2
1976 30 25 27  
1979 30 24 26 1
1982 29 25 27 1
1985 29 25 27 1
1988 26 25 27 3
1991 31 20 22 4
1994 28 27 30 3
1998 32 22 26 3
2002 31 24 27 3
2006 34 21 24 3
2010 34 18 20 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Norrtäljes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp