Norrtäljes näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrtälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrtälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrtälje fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrtälje procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Norrtälje 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Norrtälje 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrtälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 80 90 19 3 18 2 25 3 34 274
1835 107 107 26 2 24 4 43 4 25 342
1855 131 12 29 5 22 1 22 36 20 278

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrtälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 29,2 32,8 6,9 1,1 6,6 0,7 9,1 1,1 12,4 99,9
1835 31,3 31,3 7,6 0,6 7,0 1,2 12,6 1,2 7,3 100,1
1855 47,1 4,3 10,4 1,8 7,9 0,4 7,9 12,9 7,2 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Norrtälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrtälje fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 38 386 82 122 115 141 146 1030
1920 139 894 335 231 171 184   1954
1930 137 841 320 253 385 192   2128
1950 98 1171 559 313 597 84 26 2848
1960 103 1599 592 265 1182 74   3815

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrtälje procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,7 37,5 8,0 11,8 11,2 13,7 14,2 100,1
1920 7,1 45,7 17,1 11,8 8,7 9,4   99,8
1930 6,4 39,5 15,0 11,9 18,1 9,0   99,9
1950 3,4 41,1 19,6 11,0 21,0 2,9 0,9 99,9
1960 2,7 41,9 15,5 6,9 31,0 1,9   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Norrtälje procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Norrtälje 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 1,59 0,62 0,31 0,59 0,28 2,34
1835 1,54 0,57 0,38 0,72 0,52 2,03
1855 1,21 0,85 0,50 0,54 1,48 2,32

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Norrtälje 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Norrtälje 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,99 0,84 1,36 0,82 0,81
1920 1,00 0,88 1,10 0,77 0,93
1930 0,90 0,89 1,16 1,04 0,99
1950 0,90 1,20 1,13 0,92 1,12
1960 0,89 1,05 0,82 1,17 1,12

upp

Diagram 4: Näringsprofil 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp