Norrtälje: litteratur och webb

Webb

Norrtälje kommun:www.norrtalje.se

Norrtälje i Wikipedia

Norrtäljes historia

Litteratur

Lundström, Agneta mfl: Att färdas i Roslagen. Arkeologi, kyrkmålningar, votivskepp mm. Historiska nyheter 1987:38, s 2-24.

Morger, Kersti: Kulturminnesvårdsprogram för Norrtälje kommun. Del 1. (Norrtälje kommuns skriftserie; 12) Norrtälje 1987, 125 s.