Nybros befolkningsutveckling 1935-1995

Folkmängd i Nybro 1935-1995

tabell 1
diagram 1

Nybros andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Nybros andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Nybro 1936-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nybro 1935-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Nybro 1935-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nybro 1935-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Nybro 1935-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1935 4475    
1950 6865 6865 7386
1960 8728 8669 9489
1970   12 875 13 087
1980   13 064 14 031
1995   12 910 14 135

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Nybro 1935-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Nybros andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,21 0,15 0,16
1970   0,20 0,20
1995   0,17 0,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Nybros andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Nybros andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,10 0,07 0,07
1970 0,00 0,16 0,16
1995   0,14 0,16

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Nybros andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Nybro 1936-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1936-40 411 258 153
1941-45 589 263 326
1946-50 619 295 324

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Nybro 1936-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nybro 1935-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1935-40 15,85 9,95 0,88
1940-45 21,28 9,50 0,66
1945-50 20,49 9,76 1,65

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nybro 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nybro 1935-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1935-40 153 197
1940-45 326 182
1945-50 324 498

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nybro 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nybro 1935-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1935-40 4475 0,68 0,88
1940-45 5535 1,18 0,66
1945-50 6043 1,07 1,65

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nybro 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp