Nybros historia

Samhället Nybro i Madesjö socken växte fram som hantverks- och handelscentrum under 1800-talets första hälft. Då Nybro 1865 som sista ort i riket fick fria köpingsrättigheter uppgick antalet invånare till ca 300.

På 1870-talet fick Nybro järnvägsförbindelse, och invånarantalet hade fördubblats när Nybro 1880 bildade egen köpingskommun. Expansionen fortsatte under 1900-talet, och med en folkmängd på drygt 4000 personer fick Nybro 1932 stadsrättigheter. Grunden för Nybros starka 1900-talsutveckling har framför allt utgjorts av trä- och pappersindustri samt glastillverkning. .