Nybros näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nybro fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nybro procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Nybro 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nybro fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 43 1866 436 151 370 79 5 2950
1960 60 2530 520 157 568 87   3922

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nybro procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 1,5 63,2 14,8 5,1 12,5 2,7 0,2 100
1960 1,5 64,5 13,3 4,0 14,5 2,2   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nybro procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Nybro 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,38 0,90 0,53 0,55 1,04
1960 1,37 0,90 0,48 0,55 1,29

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Nybro 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp