Nybros kommunala val 1934-2010

Mandatfördelning i Nybros stadsfullmäktige 1934-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Nybros kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Nybros stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1934-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Nybros kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Nybros stadsfullmäktige 1934-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1934-35 9 1 12 3 25  
1938 6 1 14 3 1 25 Medborgerlig samling (Nt)
1942 6 1 15 3 25  
1946 6 2 14 3 25  
1950 5 5 19 1 30  
1954 6 5 17 2 30  
1958 6 3 1 18 2 30  
1962 5 3 2 18 2 30  
1966 5 3 3 15 3 1 30 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Nybros stadsfullmäktige 1934-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Nybros kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 4 13 2 22 2 49  
1973 6 2 15 2 22 2 49  
1976 6 2 15 1 23 2 49  
1979 6 3 13 2 22 3 49  
1982 7 1 13 2 24 2 49  
1985 8 3 11 2 23 2 49  
1988 6 3 11 2 2 22 3 49  
1991 8 2 12 3 1 21 2 49  
1994 6 1 11 2 1 24 3 1 49 Nyd
1998 7 1 9 4 1 22 5 49  
2002 5 2 11 4 21 4 2 49 Sveriges Pensionärers Intresseparti
2006 7 1 10 3 1 21 3 3 49 SPI
2010 9 1 8 2 1 21 3 4 49 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Nybros kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Nybros stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1934-1966

  Borg S S+K
1934-35 10 12 15
1938 7 14 17
1942 7 15 18
1946 8 14 17
1950 10 19 20
1954 11 17 19
1958 10 18 20
1962 10 18 20
1966 11 15 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Nybros stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1934-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Nybros kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 25 22 24
1973 25 22 24
1976 24 23 25
1979 24 22 25
1982 23 24 26
1985 24 23 25
1988 22 22 25 2
1991 25 21 23 1
1994 20 24 27 2
1998 21 22 27 1
2002 22 21 25 2
2006 21 21 24 4
2010 20 21 24 5

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Nybros kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp