Nyköpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Nyköping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Nyköping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Nyköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Nyköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Nyköping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nyköping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Nyköping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nyköping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Nyköping 1570-1850

1570 1301
1610 1956
1650 2874
1690 1506
1730 1743
1770 2471
1810 2179
1850 3806

upp

Diagram 1: Folkmängd i Nyköping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Nyköping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 3806    
1890 5978    
1930 11 953    
1950 20 418 18 302 20 988
1970 32 767 30 943 34 257
1995   26 869 39 640

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Nyköping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Nyköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 2,88    
1610 3,58    
1650 2,86    
1690 1,04    
1730 1,10    
1770 1,19    
1810 0,98    
1850 1,08    
1890 0,66    
1930 0,60    
1950 0,62 0,40 0,46
1970 0,69 0,47 0,52
1995   0,36 0,54

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Nyköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Nyköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,10    
1850 0,11    
1890 0,14    
1930 0,20    
1950 0,29 0,19 0,21
1970 0,56 0,38 0,42
1995   0,30 0,45

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Nyköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Nyköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 542 487 55
1841-45 686 548 138
1846-50 493 597 -104
1851-55 485 485 0
1856-60 705 625 80
1861-65 901 728 173
1866-70 533 572 -39
1871-75 490 564 -74
1876-80 620 583 37
1881-85 651 531 120
1886-90 862 623 239
1891-95 832 575 257
1896-1900 867 568 299
1901-05 916 600 316
1906-10 1138 571 567
1911-15 1126 645 481
1916-20 1011 673 338
1921-25 865 658 267
1926-30 639 670 -31
1931-35 560 714 -154
1936-40 737 749 -12
1941-45 1505 699 806
1946-50 1762 824 938

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Nyköping 1836-1950

Stort diagramdiagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nyköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,33
1805-10     0,11
1810-15     3,11
1815-20     2,28
1820-25     0,56
1825-30     1,11
1830-35     2,11
1835-40 34,51 31,01 1,85
1840-45 39,36 31,44 1,57
1845-50 25,30 30,64 0,07
1850-55 25,49 25,49 0,79
1855-60 35,64 31,60 3,83
1860-65 37,59 30,37 0,47
1865-70 20,99 22,52 -3,74
1870-75 23,96 27,57 1,91
1875-80 28,13 26,45 1,67
1880-85 27,05 22,07 1,83
1885-90 32,08 23,19 1,36
1890-95 27,84 19,24 0,85
1895-1900 26,73 17,51 1,81
1900-05 24,84 16,27 1,82
1905-10 27,22 13,66 2,10
1910-15 22,96 13,15 2,00
1915-20 18,51 12,32 0,82
1920-25 14,77 11,24 0,45
1925-30 10,49 11,00 -0,32
1930-35 9,37 11,95 0,46
1935-40 12,21 12,41 2,15
1940-45 22,53 10,46 3,13
1945-50 19,19 8,97 1,37

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Nyköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nyköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 70 38
1805-10 -211 13
1810-15 -65 339
1815-20 -2 280
1820-25 -4 76
1825-30 -127 156
1830-35 10 299
1835-40 55 290
1840-45 138 273
1845-50 -104 13
1850-55 0 150
1855-60 80 758
1860-65 173 112
1865-70 -39 -949
1870-75 -74 391
1875-80 37 368
1880-85 120 441
1885-90 239 365
1890-95 257 253
1895-1900 299 588
1900-05 316 672
1905-10 567 880
1910-15 481 983
1915-20 338 446
1920-25 267 264
1925-30 -31 -197
1930-35 -154 276
1935-40 -12 1298
1940-45 806 2088
1945-50 938 1117

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Nyköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nyköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 2272 0,62 0,33
1805-10 2380 -1,77 0,11
1810-15 2179 -0,60 3,11
1815-20 2453 -0,02 2,28
1820-25 2731 -0,03 0,56
1825-30 2803 -0,91 1,11
1830-35 2832 0,07 2,11
1835-40 3141 0,35 1,85
1840-45 3486 0,79 1,57
1845-50 3897 -0,53 0,07
1850-55 3806 0,00 0,79
1855-60 3956 0,40 3,83
1860-65 4794 0,72 0,47
1865-70 5079 -0,15 -3,74
1870-75 4091 -0,36 1,91
1875-80 4408 0,17 1,67
1880-85 4813 0,50 1,83
1885-90 5374 0,89 1,36
1890-95 5978 0,86 0,85
1895-1900 6488 0,92 1,81
1900-05 7375 0,86 1,82
1905-10 8363 1,36 2,10
1910-15 9810 0,98 2,00
1915-20 10 926 0,62 0,82
1920-25 11 710 0,46 0,45
1925-30 12 181 -0,05 -0,32
1930-35 11 953 -0,26 0,46
1935-40 12 075 -0,02 2,15
1940-45 13 361 1,21 3,13
1945-50 16 255 1,15 1,37

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Nyköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp