Nyköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nyköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nyköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nyköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nyköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Nyköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Nyköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nyköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 254 83 44 28 66 27 130 36 41 709
1835 253 240 56 19 67 38 173 11 26 883
1855 346 240 82 35 88 47 190 87 17 1132

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nyköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 35,8 11,7 6,2 3,9 9,3 3,8 18,3 5,1 5,8 100
1835 28,7 27,2 6,3 2,2 7,6 4,3 19,6 1,2 2,9 100
1855 30,6 21,2 7,2 3,1 7,8 4,2 16,8 7,7 1,5 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Nyköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nyköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 106 1320 197 168 312 487 246 2836
1920 179 3001 801 440 485 564   5470
1930 218 3117 835 424 875 519   5988
1940 159 3629 921 437 1323 411 46 6926
1950 391 4856 1232 608 2134 233 18 9472
1960 340 5854 1334 612 2682 189   11 011

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nyköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,7 46,5 6,9 5,9 11,0 17,2 8,7 99,9
1920 3,3 54,9 14,6 8,0 8,9 10,3   100
1930 3,6 52,1 13,9 7,1 14,6 8,7   100
1940 2,3 52,4 13,3 6,3 19,1 5,9 0,7 100
1950 4,1 51,3 13,0 6,4 22,5 2,5 0,2 100
1960 3,1 53,2 12,1 5,6 24,4 1,7   100,1

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nyköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Nyköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,22 0,78 0,55 1,20 1,31 1,09
1835 1,37 0,59 0,55 1,12 0,31 0,81
1855 1,22 0,72 0,71 1,14 0,88 0,48

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Nyköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Nyköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,23 0,73 0,68 0,80 1,02
1920 1,02 0,75 0,75 0,79 1,02
1930 1,19 0,82 0,69 0,84 0,96
1950 1,12 0,79 0,66 0,98 0,96
1960 1,13 0,82 0,67 0,92 1,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Nyköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp