Nyköpings kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Nyköpings stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Nyköpings kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Nyköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Nyköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Nyköpings stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 10 5 19 34
1920 12 4 18 34
1922-23 12 4 16 2 34
1926-27 10 4 18 2 34
1930-31 10 3 19 2 34
1934-35 10 3 19 2 34
1938 8 3 21 2 34
1942 7 5 22 34
1946 6 6 21 1 34
1950 5 9 1 25 40
1954 7 8 25 40
1958 9 6 1 24 40
1962 7 8 1 24 40
1966 8 8 4 25 45

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Nyköpings stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Nyköpings kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 7 7 12 35 61  
1973 8 4 17 32 61  
1976 9 6 16 30 61  
1979 11 5 12 33 61  
1982 14 3 11 33 61  
1985 14 8 9 30 61  
1988 13 7 9 4 30 63  
1991 13 5 7 3 26 2 5 61 NAG (mot Skavstas storflygplats)
1994 12 3 6 1 2 34 3 61  
1998 13 3 5 6 3 25 6 61  
2002 8 7 3 6 3 29 5 61  
2006 14 5 5 5 3 26 3   61  
2010 15 4 4 3 6 23 3 3 61 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Nyköpings kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Nyköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 15 19 19
1920 16 18 18
1922-23 16 16 18
1926-27 14 18 20
1930-31 13 19 21
1934-35 13 19 21
1938 11 21 23
1942 12 22 22
1946 12 21 22
1950 15 25 25
1954 15 25 25
1958 16 24 24
1962 16 24 24
1966 20 25 25

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Nyköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Nyköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 26 35 35
1973 29 32 32
1976 31 30 30
1979 28 33 33
1982 28 33 33
1985 31 30 30
1988 29 30 30 4
1991 28 26 28 5
1994 22 34 37 2
1998 27 25 31 3
2002 24 29 34 3
2006 29 26 29 3
2010 38 31 36 11

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Nyköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp